Search
Close this search box.

Kokemuksia Havuja#!@%&! -kiihdyttämöstä – Sikkum Täsmäkuivaus

Havuja#!@%&! – Sikkum Täsmäkuivaus

Sikkum Täsmäkuivaus luo läpinäkyvää, luotettavaa ja asiakaskokemuksen aidosti huomioivaa palvelua, jolla murtavat usein remontteihin ja saneerauksiin liittyviä negatiivisia kokemuksia. Tomia inspiroi halu tehdä asiat toisin ja olla siten uran uurtajana hyvin perinteisellä alalla.

Turvallinen, nopea ja luotettava vahinkosaneeraus

Nähtyään monenkirjavia toimintatapoja 25 vuoden aikana kiinteistö- ja rakennusalalla Tomille heräsi ajatus, että kuivaukset vesivahinkotapauksissa pitäisi pystyä tekemään paremmin. Hän lähti kehittämään parempaa ja tehokkaampaa tapaa ja löysi kuivumista tehostavan tavan. Liikeidean kehityttyä kyse ei enää ollutkaan pelkästä kuivaamisesta vaan koko vahinkosaneerausprosessin kehittämisestä, jossa kuivaustekniikka on ydinsijalla mahdollistaen prosessin kehittämisen. Uuden prosessin etuina asiakkaalle ovat turvallisuus, rahallinen säästö, luottamus ja helppous sekä ekologisuus.

Miksi Havuja #!@%&!- kiihdyttämöön?

Pohjois-Savon Business Centerin Havuja #!@%&!- kiihdyttämö sai Tomin jäsentelemään ja priorisoimaan yrityksensä toimintaa. Business Centerin tuki sai Tomin havahtumaan tiedon jakamisen tärkeyteen. Jokaisen tulee tietää missä mennään, vastuut ja miksi johonkin asiaan halutaan kiinnittää huomiota. Havuja #!@%&!:sta Tomi on saanut hyviä kontakteja. Mentori-illat ovat olleet erinomainen tapa saada kontakteja, joiden saaminen muuten olisi ollut melko mahdotonta.

Tulevia kiihdyttämöön osallistuvia Tomi kannustaa olemaan avoimia. Startup-yritystä perustava voi olla liiaksi lukkiutunut omiin ajatuksiinsa ja tavoitteisiin, jolloin on vaikea saada hyötyä asiantuntijoiden avusta. Tärkeää on myös muistaa, että vaikka asiantuntijat eivät olisi oman alan asiantuntijoita, heillä on paljon annettavaa sekä ainutlaatuisia kontakteja. Apu kannattaa hyödyntää ja olla avoin kaikelle.

Konkreettiset tavoitteet

Tomi on oivaltanut suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden tärkeyden. Suunnitelmat täytyy siirtää omasta päästä kirjattuun, ymmärrettävään ja jaettavaan muotoon. Kirjatut suunnitelmat auttavat pitämään katseen kohti tavoitteita. Kiihdyttämössä tärkeitä ovat olleet myös keskustelut muiden saman henkisten kanssa. Vaikka itse luottaa omaan asiaansa, ryhmältä ja asiantuntijoilta Tomi on saanut lisää luottamusta siihen, että on oikealla tiellä

Jaa tämä artikkeli