Search
Close this search box.

Tietoa meistä

Business Center Pohjois-Savon on kuuden organisaation yhteinen palveluverkosto yrittäjyyden ja liikeideoiden kehittämiseksi ja Itä-Suomen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.  

Business Centerin muodostavat: Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Savon ammattiopiston, Iisalmen ja Kuopion kaupunkien sekä Varkauden Navitas Kehitys Oy:n yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen valmentajat ja asiantuntijat.   

Business Center -tiimimme osaaminen on monipuolista ja -alaista. Laajan kansallisen ja kansainvälisen verkostomme avulla löydämme asiakkaillemme parhaan avun ja tuen liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon ekosysteemien ja klusterien kanssa.    

Business Center toimi 1.9.2018 – 31.8.2021 välisenä aikana hankerahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,2 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR). 

Hanke todettiin erittäin tarpeelliseksi ja kokonaisuudessaan onnistuneeksi, joten Business Centerin palvelut vakiinnutettiin.

Business Center Pohjois-Savon arvot, visio ja missio

Visio 2030

Business Center Pohjois-Savo on vastuulliseen yrittäjyyteen ja uudistuvaan liiketoimintaan valmentava palveluverkosto.  

Business Center on paikallisesti ja valtakunnallisesti tunnettu sekä kansainvälisesti verkostoitunut.

Missio

Business Center Pohjois-Savo lisää alueen elinvoimaa kannustamalla yrittäjyyteen, tarjoamalla yritys- ja innovaatiovalmennusta, yrittäjyyskoulutusta ja -verkostoja. 

Toimimme Pohjois-Savossa yrittäjyys- ja innovaatioverkoston edistäjänä ja yhdistäjänä. 

Arvot

Kaupallistamisprosessiin kuuluvat immateriaalioikeudet ja niiden ammattimainen hallinta. Erityisesti tutkimus- ja osaamislähtöisiin innovaatioihin liittyy konkreettisesti organisaatioissa syntyvien immateriaalioikeuksien ja keksintöjen tunnistamisen, suojaamisen sekä niiden hyödyntämisen vahvistaminen. IPR-oikeuksilla suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Näiden oikeuksien avulla voidaan sekä kieltää että antaa käyttölupa kehitystyön tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen.