Search
Close this search box.

Ensimmäinen Havuja #!@%&! Bootcamp kannusti rohkeaan kokeilemiseen

Business Centerin Havuja #!@%&! -kiihdytysohjelman ensimmäinen vaihe Havuja #!@%&! Bootcamp tarjosi osallistujilleen kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön ja liikeideoiden synnyttämiseen ja kehittämiseen. Toukokuussa käynnistynyt kokonaisuus saatiin päätökseen 3.6., jolloin mukana olleet tiimit esittivät raadille luomansa ideat kolmen minuutin pitchauksina.

Verkossa toteutettu kokonaisuus alkoi intensiiviviikonloppuna, jonka aikana osallistujat jakautuivat kolmeksi tiimiksi. Viikonlopun aikana tiimit valitsivat kukin itselleen idean, jota hiottiin ideointi-, tiedonhaku- ja suunnittelutyöpajoissa sekä pitchauskoulutuksessa. Väliin jääneen parin viikon aikana tiimit työstivät kehittämäänsä liikeideaa itsenäisesti.

Sparrausta kokeneilta asiantuntijoilta

Kesäkuun 3. päivä tiimit esittelivät ideoitaan monipuoliselle sparrausraadille. Ideoista kaksi liittyi organisaatioiden kehittämiseen ja muutoksen hallintaan ja yksi luonnossa liikkumiseen.  Esitysten jälkeen tiimit saivat palautetta raadilta, joka oli koottu Business Centerin innovaatio- ja yrittäjyysasiantuntijoista sekä kokeneista startup-yrittäjistä ja muista asiantuntijoista.

Ensimmäiseen Havuja #!@%&! Bootcampiin osallistui kaiken kaikkiaan 10 ideoinnista kiinnostunutta henkilöä. He totesivat kokonaisuuden toimivaksi prosessiksi, joka kannusti rohkeaan kokeilemiseen uudessa tilanteessa. Osallistujat saivat uusia näkökulmia liikeideoiden luomiseen ja kehittämiseen sekä konkreettisia neuvoja muun muassa siihen miten erottua omalla ideallaan muista, miten saada nimi tunnetuksi, miten ansaintalogiikka rakentuu tai miten turvata immateriaalioikeudet. Ohjelman aikana kasvatettiin myös verkostoja, sillä kaikki osallistujat olivat halukkaita jatkamaan alkanutta yhteistyötä ainakin jollain asteella. Yksi osallistujista aikoo jatkaa syntyneen idean kehittämistä opinnäytetyön muodossa.

Mukaan seuraavaan Havuja #!@%&! Bootcampiin ja Business Center –yhteisöön!

Havuja #!@%&! Bootcampin osallistujat ovat itseoikeutettuina jäseninä rakentamassa myös Business Center-yhteisöä, jossa asiantuntijuutta, neuvoja ja kokemuksia jaetaan avoimesti ja rakentavasti. Ensimmäisen kerran palautteen perusteella jatkokehitetty Havuja #!@%&! Bootcamp toteutetaan seuraavan kerran ensi syyskuussa.


Lisätietoja Bootcampista ja muista Havuja #!@%&! -kiihdytysohjelmista:
Innovaatioasiantuntija, Havujen heittelijä
Joonas Ruuskanen
Business Center Pohjois-Savo
joonas.ruuskanen@uef.fi, + 358 50 475 2764
https://www.bcpohjois-savo.fi/innovaatiopalvelut/havuja-bootcamp/

 

Jaa tämä artikkeli