Search
Close this search box.

Itä-Suomen ilmastokonferenssi

Tervetuloa Itä-Suomen ilmastokonferenssiin Joensuuhun 15.2.2024! Laita tapahtuma kalenteriisi ja ilmoittaudu 31.1.2024 mennessä mukaan maakuntien liittojen ja ELY-keskusten yhdessä järjestämään tilaisuuteen.

Itäisen Suomen ilmastoasioista kiinnostuneet ja niiden parissa työskentelevät asiantuntjat kutsutaan Itä-Suomen ilmastokonferenssiin Joensuuhun 15.2.2024. Tilaisuudessa keskustellaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen parhaista käytännöistä, jaetaan hyviä kokemuksia sekä pohditaan uusia avauksia yhteistyölle. Ilmastokonferenssi järjestetään  toista kertaa. Ensimmäinen ilmastokonferenssi pidettiin 15.2.2023 Savonlinnassa. 

 

Markku Ollikainen ja polttavimmat ilmastoteemat

Ilmastokonferenssin pääpuhujana on Helsingin ympäristöekonomian emeritusprofessori  Markku Ollikainen, joka on toiminut Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana vuosina 2014 – 2023.  

Seuraavassa joitakin tärkeitä kysymyksiä, joita Markku nostaa keskusteluun:  

  • Dubaissa saavutettiin edistystä – mitä se tarkoitta käytännön ilmastotyölle Suomessa ja muualla? 
  • Tuuli- ja aurinkovoima sekä vety – millaiselta näyttää vihreän siirtymän tulevaisuus Suomessa? 
  • Suomen metsänielu ja maankäyttösektorin nielu on historiallisen alhaalla, millaisin keinoin nielut saadaan nousuun? Lisätoimia tarvitaan paljon. 
  • Miten yhteensovitamme ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikkaa? 

 

Ilmastotyössä kunnat ovat avainasemassa 

Kunnissa tehdään ansiokasta ilmastotyötä eri puolilla Suomea. Millaista on ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu?  Miten energiatehokkuuden parantaminen ja liikkumisen uudelleen ajattelu liittyvät kuntien ilmastotyöhön? Innostavia esimerkkejä itäisen Suomen ilmastotoimista kertovat konferenssissa Lappeenrannan ja Kuopion kaupunkien sekä Joroisten kunnan edustajat. 

 

Aurinkovoimaa itäiseen Suomeen 

Koska itäiseen Suomeen ei voida rakentaa tuulivoimaa yhtä paljon kuin läntiseen Suomeen, on alueelle viriämässä runsaasti aurinkovoimalahankkeita. Millaisia kaavoituksen ja lupamenettelyn haasteita aurinkovoimalat tuovat alueidenkäyttöön? Ympäristöministeriön edustaja kertoo kohta valmistuvasta uudesta oppaasta ja ajankohtaisista aurinkovoimakysymyksistä. 

 

Tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

Valtakunnallisen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen perustetun ilmastoyksikön edustajat kertovat, millaista tukea ilmastoyksikkö voi tarjota Itä-Suomen kunnille ja alueille ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja maankäyttösektorin ilmastotyössä.

 

Vihreää siirtymää ja FINSCAPES 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustaja nostaa esiin vihreän siirtymän yhteyksiä ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon. 

FINSCAPES-hankkeessa luodaan skenaarioita ilmastonmuutostutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Luonnonvarakeskuksen edustaja esittelee skenaarioita, joissa kuvataan yhteiskunnan, talouden ja ilmaston vaihtoehtoisia kehityskulkuja. 

 

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Eetu Ahlberg
p. 050 3409 009
etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi


Pohjois-Savon ELY-keskus
Tapio Kettunen
P. 0295 026 710
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Date

15/02/24
Expired!

Time

9:30 am

Location

Sokos Hotel Kimmel, Joensuu

The event is finished.