Search
Close this search box.

Innovaatio-portfolion kehittäminen – Mihin investoida ja miksi?

Business Centerin yksi keskeinen tehtävä on auttaa yrityksiä löytämään uusia kasvumahdollisuuksia uusien innovaatioiden kaupallistamisen avulla. Keskeinen osa kaupallistamista on esimerkiksi pohtia mikä on uuden konseptin rooli yrityksen liiketoiminnassa, kuinka uuden konseptin kehittämiselle löydetään riittävät resurssit ja miten uuden ratkaisun kaupallistamiseen liittyvät riskit hallitaan.

Keskeinen osa yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointia ja strategian toteuttamista on portfolion johtaminen ja -hallinta. Portfolionhallinnan keskeisinä tavoitteina on arvioida säännöllisesti nykyisiä liiketoimintoja, tuotteita ja palveluja sekä niiden kannattavuutta ja tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Olennainen osa portfolionhallintaa on myös analyysien perusteella tehtyjen priorisointien ja valintojen tekeminen. Ne voivat koskea esimerkiksi investointeja valituille liiketoiminta-alueille ja/tai lisäpanostuksia valittuihin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Hyvin johdetulla portfolionhallinnalla voidaan varmistaa, että yrityksellä on jatkuvasti tarkastelussa vaihtoehtoja uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden kaupallistamiseksi. Näin yritys varmistaa myös kilpailukykynsä tulevaisuudessa.

Aikaisempien kokemustemme sekä Business Center-hankkeen aikana saatujen lukuisten havaintojemme perusteella yritykset tekevät päätöksiä seuraavien kysymysten avulla:

  • Miksi tämä idea olisi paras kaupallistettavaksi? > Fakta-perusteinen päätöksenteko.
  • Mikä on uuden kaupallistettavan innovaation vaikutus yrityksen nykyiseen ja tulevaan liiketoimintaan? > Mikä vaikutus uuden ratkaisun kaupallistamisella on kannattavuuteen ja yrityksen kassavirtaan.
  • Miten yrityksen portfolion riski- ja tuottotason balanssi muuttuu? > Lyhyt vs. pitkä aikaväli; korkean riskin vs. matalan riskin projektit; nykyiset markkinat/asiakkaat vs. uudet markkinat/asiakkaat.
  • Mistä löydetään resurssit kaupallistamiseen ja miten allokointi vaikuttaa muuhun liiketoimintaan? > Usein jostain muusta tekemisestä tai projektista joudutaan tinkimään tai luopumaan.
  • Mitkä ovat uuden ja nykyisten projektien väliset mahdolliset synergiat sekä miten ne realisoidaan?

Näiden innovaatio-portfolioon liittyvien kysymysten huolellinen pohdinta, analysointi sekä niiden perusteiden avaaminen ovat tärkeässä roolissa kaupallistamisen aikana. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa meneillään olevia projekteja voidaan joutua lopettamaan ja osaajia haluttaisiin ketterästi siirtää vauhdittamaan uutta innovaatio-projektia. Huolellinen valmistelu ja omaa henkilöstöä kuunteleva ote mahdollistaa myös näiden muutosten onnistuneen läpiviennin.

Business Center Pohjois-Savo tukee ja valmentaa yrityksiä näissä valinnoissa tuotteistettujen palvelujen sekä kokeneiden ja eri toimialoja erinomaisesti tuntevien mentoreiden avulla.

Jarkko Pellikka ja Johan Halvarsson
Business Center Pohjois-Savo
Jarkko Pellikka@savonia.fi Ι Johan Halvarsson@savonia.fi
www.bcpohjois-savo.fi

Jaa tämä artikkeli