Search
Close this search box.

IPR (Intellectual Property Rights) = immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet.  

IPR-oikeuksilla suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Näiden oikeuksien avulla voidaan sekä kieltää että antaa käyttölupa kehitystyön tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen.

Business Centerin tehtävä on myös edistää liikeideoiden ja innovaatioiden kaupallistamista. Yksi tärkeimmistä kaupallistamisen menestystekijöistä on kaupallistamisprosessin nopeus ja sen osa-alueiden kehittäminen.   

Kaupallistamisprosessiin kuuluvat immateriaalioikeudet ja niiden ammattimainen hallinta. Erityisesti tutkimus- ja osaamislähtöisiin innovaatioihin liittyy konkreettisesti organisaatioissa syntyvien immateriaalioikeuksien ja keksintöjen tunnistamisen, suojaamisen sekä niiden hyödyntämisen vahvistaminen.  

Pohjois-Savon keskeisillä toimijoilla (Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, KYS) on yhdenmukainen toimintamalli immateriaalioikeuksien tunnistamiseen, suojaamiseen ja hyödyntämiseen. Toimintamalli ja siihen liittyvät organisaatiokohtaiset ohjeet löytyvät alla olevista linkeistä. 

Tunnistaminen

Tavoite:

 • Tunnistaa tutkimustulosten keksinnöllisyys  
 • Yhteenvedon kokoaminen tuloksista ja niiden keksinnöllisyydestä

Yhteydenotto

Tavoite:

 • IPR-oikeuksien siirtämisen vaiheista sopiminen   
 • Sisältökuvauksen laatiminen  
 • Arvio markkina-arvosta   
 • Jatkotoimenpiteiden sisällöstä ja aikataulusta sopiminen  

Sopimusluonnos

Tavoite:

 • Sopimusmallin ja sen yleisten ehtojen kuvaaminen  
 • Tiedon kerääminen sopimusluonnosta varten

Neuvottelut ja sopimuksen viimeistely

Tavoite:

 • IPR-oikeuksien siirtosopimuksen viimeistely   
 • Tarvittavien tietojen kerääminen  
 • Laaditun sopimuksen ehtojen hyväksyminen   
 • Jatkotoimenpiteiden aikataulun hyväksyminen  

Allekirjoitukset ja diarisointi

Tavoite:

 • Allekirjoitusten kerääminen ja oikeuksien luovutus
 • Diarisointi
 • Muiden toimenpiteiden viimeistely  

Laskutus ja seuranta

Tavoite:

 • Laskutus ja sulkeminen   
 • Sopimuksen mukainen laskutus   
 • Kaupallistamisen jatkoseuranta  

Ota yhteyttä eri organisaatioiden IPR-yhteyshenkilöihin:

Savonia-ammattikorkeakoulu

Mikko Vuoristo  
Vararehtori, Mikko.Vuoristo@savonia.fi  

Itä-Suomen yliopisto

Matti Höytö  
Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Matti.Hoyto@uef.fi  

Pohjois-Savon hyvinvointialue/KYS

Juha Töyräs  
Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, Juha.Toyras@kuh.fi  

Savon ammattiopisto (SAKKY)

Vestala Päivi 
Projektipäällikkö, Paivi.Vestala@sakky.fi  

Jaa tämä artikkeli