Search
Close this search box.

Opiskelija, mitä olet ajatellut tehdä ensi kesänä? Entäpä, jos työllistäisit itse itsesi!

Yrittäjyyden kesä 2024!

Kesäyrittäjyys tarjoaa tukea nuorelle koko kesän ajan oman yrityksen pyörittämisessä ja on hyvä vaihtoehto perinteiselle kesätyölle. Kesäyrittäjyys myös edistää eri elämän vaiheissa hyödynnettävien yrittäjyystaitojen kehittymistä.

Alla löydät linkkejä Kuopion, Joroisten ja Varkauden seudun kesäyrittäjyysmahdollisuuksiin.

Kuopio

Kesätyöseteli yrittäjyyteen (300€) / Kuopio
 
Kesäyritys on opiskelijan tai opiskelijoiden osana opintoja perustama NY-yritys, jolle Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu myöntää 300€ tukea. Kesäyritystuen hakuaika on 19.2. – 11.3.2024.
Kesäyritystuen voi saada Kuopiossa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus vähintään elokuun 2024 loppuun asti. Mikäli hakijoita on enemmän kuin seteleitä on jaossa, arvioi avustuksen myöntäjä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa parhaat toimintaedellytykset täyttävät kesäyritykset.
 

Joroinen

Kesäyrittäjyystuki 2024: 500 euroa/henkilö/kesä. 
 
Joroisten kunnan kesäyrittäjyystuki on tarkoitettu 16-24-vuotiaille joroislaisille opiskelijoille kesäyritystoiminnan toteuttamiseen. Tukea saadakseen kesäyrittäjyysohjelmaan hakevan henkilön tai henkilöiden yritysidean on oltava liiketaloudellisesti perusteltu. Yritystoiminta tulee toteuttaa kesän 2024 aikana. Tukea voi hakea myös 1.1.2024 jälkeen perustettu NYT-yritys, mikäli yritystoiminta jatkuu kesällä. Tuen määrä on 500 euroa/henkilö/kesä.  
Hakuaika: 23.2.-30.4.2024
 
 
 

Varkaus 

Kesäyrittäjyystuki 2024: 500 euroa/henkilö/kesä. 
 
Varkauden kaupungin kesäyrittäjyystuen haku alkaa tammikuussa 2024 ja päättyy 31.3.2024.
Varkauden kaupungin kesäyrittäjyystuki on tarkoitettu alle 25-vuotiaille varkautelaisille opiskelijoille NYT-yritystoiminnan toteuttamiseen kesällä 2024. Tukea saadakseen henkilön/henkilöiden yritysidean on oltava liiketaloudellisesti perusteltu. Tukea voi hakea 1.9.2023 jälkeen perustettu NYT-yritys, mikäli yritystoiminnan on tarkoitus jatkua kesällä 2024. Kesäyrittäjyystuen määrä on 500 euroa/henkilö/kesä. Tuki maksetaan kahdessa erässä.
 
Kesäyrittäjyystukea hakeneille järjestetään haastattelu, jossa ovat mukana uusyrityskeskus Wäläkyn, Savon ammattiopiston ja Varkauden kaupungin edustajat. Haastattelun jälkeen hakijat saavat tiedon mahdollisuudesta kesäyrittäjyystukeen. Kesäyrittäjyystukea saadakseen hakijalla tulee olla perustettuna NYT-yritys. Lisäksi hakijan tulee osallistua Savon ammattiopiston järjestämään NYT Vuosi Yrittäjänä -ohjelman mukaiseen ohjaukseen.
 
Kesäyrittäjyystukea saavan on oltava toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksen kirjoilla kesäyrityksen toiminta-aikana. Tukea voi hakea myös peruskoulun 9. luokan päättävä nuori, jos hän on hakenut kevään yhteishaussa opiskelemaan Savon ammattiopistoon. Kesäyrittäjyydestä voi näyttöjen avulla saada opintosuorituksia, joita voi mahdollisesti hyödyntää myöhemmissä opinnoissa. NYT – Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti yritystoimintaa voi jatkaa kesän jälkeen (oppilaitoksesta riippuen) myös syksyllä. 
 
 

Jaa tämä artikkeli