Search
Close this search box.

Kespat Oy: IPR-esianalyysipalvelu (IP Scan)

Kimmo Helke – Kespat Oy / 31.8.2023

IPR-esianalyysipalvelu (IP Scan) Kokonaisvaltainen kartoitus yrityksen mahdollisuuksista ja tarpeista teollisoikeussuojauksiin

Tässä käsitellään kaikki mahdolliset IPR-alueet käytännöllisellä tavalla yrityksen omasta näkökulmasta.

EUIPO edellyttää salassapitosopimusta asiantuntijalta, koska työ perustuu haastatteluihin, joilla selvitetään syvällisesti yrityksen tietoja. Juuri siihen perustuu yrityksen oman näkökulman hakeminen.

IPR-esianalyysipalvelu on osa Ideas Powered for Business SME Fundin avustusohjelmaa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia tehostaakseen liiketoimintaansa. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO. Avustus on 2023 edelleen 90 % 1500 € palvelusta eli omavastuu-osuudeksi jää lopulta 150 €.

Kimmo Helke/Kespat Oy on auktorisoitu konsultti tekemään tämä esianalyysipalvelun.

PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa.

Palvelun sisältö

IPR-esianalyysipalvelussa tarkastelemme yrityksen nykytilaa, tuotteita ja palveluja sekä kehittämistavoitteita. Palvelu auttaa sinua päättämään, mitä IPR-oikeuksia kannattaa hakea ja miten muuten voit kehittää yrityksesi aineettoman omaisuuden hallintaa.

Kun mietit, sopiiko palvelu yrityksesi tilanteeseen, ota huomioon, että IPR-esianalyysipalvelussa:

  • asiantuntija ei anna lainopillista palvelua, tee IPR-hakemuksia tai -ennakkotutkimuksia – pikemminkin antaa ehdotuksia mahdollisista suojauskohteista
  • asiantuntija ei laadi yritykselle IPR-strategiaa.

Palvelun päävaiheet

  • Asiantuntija kartoittaa yrityksen nykytilanteen.
  • Asiantuntija keskustelee (videoneuvottelu) yrityksen edustajien kanssa.
  • Asiantuntija laatii yhteenvetoraportin, joka lähetetään PRH:lle hyväksyttäväksi.
  • Asiantuntija käy läpi yhteenvedon ja toimenpide-ehdotukset yrityksen edustajien kanssa raportin hyväksynnän jälkeen.

Asiantuntijan palveluun käyttämä työaika on keskimäärin n. 1,5 työpäivää. Yrityksen edustajan haastatteluihin (2- 3 kertaa) mennee yhteensä 2 – 4 tuntia. Se on itse asiassa tosiasiallinen hinta yritykselle.

kespat.fi

Kimmo Helke

Eurooppapatenttiasiamies, EU-malli- ja tavaramerkkiasiamies, teollisoikeusasiamies, toimitusjohtaja

Anssi Kurkinen

Eurooppapatenttiasiamies, EU-malli- ja tavaramerkkiasiamies

Jaa tämä artikkeli