Search
Close this search box.

Kokemuksia Havuja#!@%&! -kiihdyttämöstä – Hathunters

Havuja#!@%&! – Hathunters

Hathunters on muotoilun projektitoimisto, joka palvelee yrityksiä ja muotoilijoita. Yrittäjien Sonjan ja Iitan innostus kumpuaa auttamisesta, muotoilun ja luovan alan yrittäjien potentiaalin esiin nostamisesta ja rakkaudesta alueeseen. Heidän toimintaansa ohjaavia arvoja ovat: yhteisö, tekemisen meininki, ei ole ihan niin vakavaa ja nähdään mahdollisuuksia.

Sonjan ja Iitan yhteinen taival alkoi vuonna 2016 Itä-Suomen Muoto ry:ssä, jossa he hallitusaktiiveina päivittivät yhdistyksen arvoja, strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Idea yhteisestä yrittäjyydestä ja vaikuttamistyön laajemmasta toteutuksesta lähti itämään. Hathuntersin tavoitteena on saada yritykset hyödyntämään muotoilua paremmin.

Parhaat tekijät projekteihin

Hathunters auttaa yrityksiä löytämään parhaat tekijät kehitysprojektiin. Se tarjoaa olkapäätä ja ulkopuolista näkemystä sekä luo yhteistyömahdollisuuksia yhdistellen tekijöitä keskenään. Hathunters tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä, menestyksen avaimia, joilla yritys voi edetä liiketoiminnassaan. Hathunters juontaa juurensa siitä, että Sonjalla ja Iitalla on monta eri roolia työssään. Heidän monialainen osaamisensa on syntynyt useista koulutuksista ja työtehtävistä. Hathuntersin ydinosaamista on projektien johtaminen, tuotteistaminen ja yhteistyö. Asiakkaita ovat startup- ja teollisuuden yritykset Itä-Suomen alueella.

Tekemisen meininkiä

Havuja#!@%&! -kiihdyttämö pisti Sonjan ja Iitan tekemään asioita suunnitelmallisesti ja kehittämään yritystoimintaansa systemaattisesti. Aluksi ideana oli välittää muotoilijoiden osaamista yrityksiin. Ohjelman aikana Sonja ja Iita ymmärsivät, että heidän täytyy ensin selvittää yritysten tarpeet ja löytää vasta sitten projekteihin sopivat muotoilijat. Kiihdyttämön viikoittaiset aamutapaamiset ohjasivat Sonjan ja Iitan tiivistämään sen, mitä on saatu aikaan ja suunnittelemaan seuraavan viikon tehtävät. Säännölliset tapaamiset auttoivat tekemään työtä suunnitelmallisesti. Aamupalaverista Iita ja Sonja saivat työkalun, joka auttaa pitämään kokonaiskuvan hallussa.

Mentorit ja verkosto

Parasta antia Havuja#!@%&!-kiihdyttämössä olivat mentori-illat. Mentorit arvioivat liikeideaa täysin uusin silmin, uudesta näkökulmasta. Iita ja Sonja pääsivät keskustelemaan ammattilaisten kanssa, joilta he saivat hyvin konkreettisia ideoita. Muista Havuja#!@%&!-kiihdyttämöön osallistuneista tiimeistä syntyi yhteisö, jonka kanssa Hathunters pääsi tekemään yhteistyötä jo kiihdyttämön aikana.

Jaa tämä artikkeli