Search
Close this search box.

Pohjois-Savossa on muun Suomen tavoin eletty erittäin poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen löydettyä tiensä myös tänne. Yritykset ovat tiukan paikan edessä, kun asiakkaita on kehotettu Suomen korkeimman johdonkin toimesta pysyttelemään kotonaan. Lomautusuutisia on valitettavasti kuultu jo monelta yritykseltä, ja varsinkin pienten yritysten tilanne on erittäin huolestuttava. Tällaisessa tilanteessa ilahduttaa suuresti kuulla välillä myös positiivisempia ja toiveikkaampia yritysuutisia. Nimittäin tarinoita sellaisista yrityksistä, jotka ovat yhden oven sulkeuduttua löytäneetkin aivan uuden oven, eli ovat kehittäneet itselleen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrittäjyystutkimuksessa puhutaan nykyään paljon resilienssistä, eli uudistumiskyvystä. Resilientti yritys säilyttää muuttuvissa tilanteissa toimintakykynsä, eli pystyy ylläpitämään perustoimintojaan, vaikka tilanteet yllättäenkin muuttuisivat. Uusistumiskykyinen yritys pystyy myös toipumaan kriiseistä, sekä sopeutumaan muutoksiin. Nykyisessä tilanteessa yrityksiltä kaivataankin kykyä muokata omaa toimintaansa muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi eli uudistumista kriisitilanteessa.

Toinen piirre, joka nousee erityisen tärkeäksi suurten muutosten tilanteessa, on luovuus. Yrityksessä luovuus ilmenee avoimuutena uudenlaisille toimintavoille ja rohkeutena myös tehdä asioita uudella tavalla. Luova yritys on siten kykenevä reagoimaan ja sopeutumaan, kun toimintaympäristö muuttuu. Tärkeä piirre sekä uudistumiskykyyn että luovuuteen liittyen on yrityksen ja yrittäjän verkostoitumiskyky. Yrittäjyystutkimuksissa on todettu, että mitä monipuolisemmat verkostot yrityksellä on, sitä enemmän ideoita liiketoiminnan kehittämiseen saadaan.

Erinomaisia esimerkkejä alueellamme tällaisesta luovasta uudistumiskyvystä ovat mm. ravintola Kings Crownin ja K-Market –kauppojen aloittama yhteistyö ravintolaruuan myymisestä kaupoissa nyt kun asiakkaita ei voida palvella entiseen tapaan ravintolan omissa tiloissa, sekä Lasilinkin tuotannon nopea muutos alkaa valmistaa suojapleksejä asiakaspalvelupisteille, apteekkeihin, pankkeihin ja kauppoihin. Molemmat yritykset ovat kyenneet nopeasti reagoimaan tarpeisiin, joita koronaviruksen aiheuttama toimintaympäristön muutos sai aikaan.

Kings Crown –ravintolan yrittäjä Niina Lahnavik-Hoffren kertoo ajatuksen yhteistyöstä markettien kanssa itäneen jo ennen kuin koronavirus mullisti kuopiolaistenkin ravintoloiden toimintaa. ”Olin äitiyslomallani aika lailla vakioasiakas K-market Pirtissä ja mietittiin jo silloin kauppiaiden kanssa mahdollisia yhteistyökuvioita.” Kun koronavirustilanne paheni, Niina ja yrittäjäkumppani Anni alkoivat pohtia vaihtoehtoja, mikäli joudutaan sulkemaan ravintola ja lomauttamaan henkilöstö. Niinan mukaan tavoitteena oli löytää tapa saada ravintolaruoka asiakkaille tilanteessa, jossa ravintola on kiinni. Niin syntyi ajatus yhteistyötä pienten markettien kauppiaiden kanssa, tavoitteena tarjota niiden kautta asiakkaille perusarkiruokaa ravintolatwistillä. Asia eteni nopeasti, ja muutamien puhelinsoittojen jälkeen sopimus oli syntynyt neljän kaupan kanssa ja myös Keskon johto oli saatu idean taakse.

Lasilinkin toimitusjohtaja Essi Sundman puolestaan kertoo, että idea suojapleksien valmistukseen tuli hänen yrittäjätuttavaltaan. Kyseiseltä yrittäjältä oli tiedusteltu suojia asiakaspalvelupisteille, ja hän tiedusteli, pystyisikö Lasilinkki sellaisia valmistamaan. Lasilinkillä oli ollut varastossa tarvittavia materiaaleja ja Essi oli nopealla aikataululla pyytänyt asentajilta suojan protomallia. Protomalli oli syntynyt puolen tunnin päästä ensimmäisestä yhteydenotosta ja markkinointi sosiaalisen median kautta aloitettiin välittömästi. Kauppoihin tarkoitettu hieman toisen tyyppinen suoja puolestaan syntyi, kun Essin tuntema kauppias kutsui Lasilinkin edustajat paikan päälle suunnittelemaan heille sopivaa suojaa. Essi kertoo, että kiitos verkostojen, sosiaalisen median ja yhteistyökumppaneiden, yritykset ovat itse ottaneet paljon yhteyttä. ”Toki mietimme koko ajan myös uusia tapoja ja tuotteita, miten voisimme suojata mahdollisimman monia asiakaspalvelijoita tässä tilanteessa ja kerromme niistä sitten sosiaalisessa mediassamme ja nettisivuillamme”.

Tässä erittäin haasteellisessa ja poikkeuksellisessa tilanteessa on nähty ja lähitulevaisuudessa nähdään lisääkin surullisia yritysuutisia. Mutta, kuten nämä esimerkit osoittavat, joskus yrittäjämäinen asenne, uudistumiskyky ja luovuus voivat kantaa yrityksiä myös haasteellisten aikojen ylitse. Nyt jos koskaan on yrittäjien tärkeää vahvistaa verkostojaan ja olla avoimia uusien ideoiden suhteen. Yksi yrittäjyystutkimuksen suuria viisauksia onkin: ”Sattuma suosii valpasta mieltä”.

Virpi Laukkanen
Kirjoittaja on Savonia-ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö ja yrittäjyydestä ja luovuudesta syttyvä tutkija

Jaa tämä artikkeli