Search
Close this search box.

Yrittäjyydessä on kyse yhdessä tekemisestä

Ihminen ilman ihmistä
on vähemmän ihminen ihmisille,
vähemmän kuin ihminen voi olla.

(Ote Tommy Tabermannin runosta Pieni laulu ihmisestä)

Yrittäjäkin on yksin paljon vähemmän kuin mitä voisi olla. Onnistuakseen yrittäjä tarvitsee asiakkaita sekä laajaa yhteistyö- ja tukiverkostoa. Yrittäjyyden keskeinen moottori onkin yhteisöllisyys ja vertaistuki, joka hyödyttää yrittäjäksi aikovaa tai jo toimivaa yrittäjää monin eri tavoin. Esimerkiksi opiskelijayrittäjyys-yhteisö mahdollistaa jatkuvan tiedon- ja kontaktien vaihtamisen ja jatkuvan oppimisen. Nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja niiden kehittämisessä uusiksi menestystarinoiksi.

Monialaisesti ja eri koulutusasteilla opiskelevien yhdessä tekeminen on vähintäänkin tätä päivää. Uusien asioiden ideointi ja kehittely vaativat laatikon ulkopuolelta ajattelua. Yksin ja oman alan edustajien kanssa tämä voi muodostua hankalaksi, mutta kun samaan soppaan sotketaan ihmisiä, jotka katsovat maailmaa aivan eri vinkkelistä kuin sinä itse, voi tapahtua mitä vain! Tämän vuoksi on tärkeää järjestää kokoontumispaikkoja ja tapahtumia, joissa syntyy luontaista tiedonvaihtoa. Tämä  vahvistaa myös yrittäjyyskulttuuria ja kasvattaa mielenkiintoa yrittäjyyttä kohtaan.

Savilahdessa Kuopiossa on kolmen oppilaitoksen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakky) yhteistyönä luotu yhteiset yrittäjyyden opinnot. Edellä mainittujen oppilaitosten opiskelijoilla on alasta riippumatta mahdollisuus kokeilla yrittämistä käytännössä sekä saada apua ja tukea Business Centerin asiantuntijoilta. Monialaisuus ja erilaisten koulutustaustojen yhdistäminen ei ole uutta, mutta Pohjois-Savon alueella se on kuitenkin erityislaatuista. Miten upeita menestystarinoita tämä yhteistyö vielä saakaan aikaan!

Business Center Pohjois-Savo / Yrittäjyyden oppimisympäristö:
Anu-Riikka Kolari, puh. +358 50 471 3097 / anu-riikka.kolari@uef.fi
Jarkko Pellikka, puh. +358 40 723 9779 / jarkko.pellikka@savonia.fi
Risto Räsänen, puh. +358 44 785 3310 / risto.rasanen@sakky.fi
www.bcpohjois-savo.fi/ 

 

Jaa tämä artikkeli