Search
Close this search box.

Yrittäjyyskasvatuksesta tukea itseksi kasvamisessa

Empatia, ryhmätyötaidot, vuorovaikutus, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus tulevat korostumaan uudessa verkostomaisessa tavassa tehdä töitä. Vaikka kaikista ei koskaan tule yrittäjiä, tarvitsee näitä taitoja alalla kuin alalla. Jo nykyään mutta varmasti ainakin tulevaisuudessa.  Yrittäjyyskasvatus tarjoaa menetelmiä näiden ehdottoman tärkeiden taitojen opettamiseen!

Yrittäjyyskasvatuksessa ei ole kyse erillisestä oppiaineesta vaan menetelmistä, joita voidaan hyödyntää kaikessa opetuksessa päiväkodeista korkea-asteelle, alasta riippumatta. Miksei myös työpaikoilla! Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä ovat opiskelijalähtöisyys, ongelmaperusteisuus, opiskelijoiden omat kokemukset, asioiden omatoiminen tutkiminen ja vuorovaikutus. Tavoite on varustaa oppilaat monipuolisilla taidoilla, jotta he pärjäisivät tulevaisuuden työelämässä. Tärkeintä on etsiä jokaiselle opiskelijalle sellainen asia, jossa hän on hyvä ja josta hän innostuu opiskelemaan itsenäisesti lisää. Tästä syntyy parhaimmillaan merkityksellisyyden tunne, joka edesauttaa myös opiskelumotivaation syntymisessä ja säilymisessä.

Oppilaat ikään katsomatta nauttivat oppimisesta, joka tapahtuu lähes huomaamatta. He myös nauttivat opiskelusta ympäristössä, jossa se on mukavaa, turvallista ja hauskaa. Vai millaisia sinun parhaimmat oppimiskokemuksesi ovat? Käytännössä opettajan tulisi pystyä tuomaan leikillisyyttä, huumoria, yllätyksellisyyttä, tarinoita, pelillisyyttä ja moderneja oppimisympäristöratkaisuja opetukseen. Pelkkä hauskuus ei kuitenkaan riitä tuottamaan aitoa oppimista vaan tarvitaan riittävän haastavia tehtäviä. Oppimisympäristön pitäisi olla muokkautuvainen niin, että se tarjoaa helposti eri vaativuus-tason tekemistä.

Kaikkeen tähän yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset menetelmät tarjoavat ratkaisuja; opiskelija innostuu tekemään jotain itselleen mielekästä ja oppii yrittäjämäisesti uusia asioita yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Pohjimmiltaan yrittäjyyskasvatuksessa opetuksella tuetaan siis yksilön minäpystyvyyden kehittymistä. Käsi ylös, kenen mielestä se on huono juttu?

Yrittäjyyskasvatuksen opetusmenetelmät toimivat niin päiväkodeissa, perus- ja toisen asteen opetuksessa kuin korkea-asteellakin. Jos aihe alkaa kiinnostamaan, Business Centerin kautta löytyy tukea opetuksen kehittämiseen. Ole siis rohkeasti yhteydessä: Matti.laitinen@savonia.fi – 044 785 6333.

Jaa tämä artikkeli