Innovaatiokyvykkyys on myös arvokas kansalaistaito

Yrittäjyyskasvatus on lähes jokaisen korkeakoulun strategiassa. Nykyinen asiantuntijatyö vaatii myös tiimeiltä ja yksilöiltä yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ensimmäiseksi on ymmärrettävä, että yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen avulla opitut taidot sekä ajattelumallit ovat kansalaistaitoja. Taitoja yrittäjyyskasvatuksen saralla ovat esimerkiksi itsensä kehittäminen, vastuullinen ajattelutapa, asiakasorientoituminen ja eritoten omien kykyjen sekä ammattitaidon hyödyntäminen. Innovaatiokyvykkyys on myös arvokas kansalaistaito, […]