Search
Close this search box.

Kuopion Draftissa edistettiin jälleen kaupallistettavia yritysideoita ja uudenlaisia yrityksiä – Ohjelmassa myös ensimmäinen hakukierros Kuopiolaisille

Draft

Draft–liikeideaohjelmassa rahoitettiin toukokuun kierroksella seitsemää tiimiä. Hakijoita oli kokonaisuudessaan 19 tiimiä. Tiimit olivat Pohjois-Savosta; Kuopiosta, Savonia-ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopistosta ja Savon-ammattiopistosta. Ensimmäistä kertaa hakukierroksella oli mukana viisi hakijaa Kuopiosta.

Edistämme Draft-ohjelmalla uusien liikeideoiden sekä tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista. Käytännössä ohjelman valmennuksissa ja palautteella autamme kehittämään tiimin liikeideaa niin, että sillä on parempia edellytyksiä käytännön liiketoiminnaksi. Tiimi voi tulla mukaan ohjelmaan esimerkiksi tuoteidealla, palveluidealla, uudella liiketoimintamallilla tai perinteisemmälläkin liikeidealla. Hakuaikana korostamme kuitenkin sitä, että tiimin tavoitteena on tuoda toimialalle esimerkiksi uusia liiketoimintamalleja tai ratkaisuja. Ratkaisu voi sisältää uusia tuoteominaisuuksia tai erilaisia tapoja käyttää perinteisiä palveluita, vaikka digitaalisuutta hyödyntäen. Ohjelman aikana tiimin käyttöön tuodaan myös heille hyödyllisiä verkostoja.

Yhteistä lähes kaikille ohjelmaan valitulle 12 tiimille ensimmäisellä kierroksella ja neljälle toiselle kierrokselle oli konkreettinen asiakkaan tarpeen määrittely tai tarpeista ja ongelmista luotujen uusien ratkaisujen muodostaminen. Myös tiedepohjaisuus, teknologian hyödyntäminen ja hyvinvointi olivat teemoja, jotka nousivat liikeideoissa esiin tällä kierroksella.

1000 € alkurahoituksella palkittiin viisi hakijaa

  1. Eija Hyvönen – Savonia-ammattikorkeakoulu.

Liikeideana on kehittää sekä tarjota maailman parasta suojavälinettä koirille. Asiakkaita ovat koirien omistajat maailmanlaajuisesti, ketkä käyttävät koiriaan esimerkiksi metsissä tai hankisissa sekä kylmissä olosuhteissa.

  1. Petri Kuusela – Itä-Suomen Yliopisto.

Liikeidea pohjautuu betonirakenteiden kosteuden uudenlaiseen mittausmenetelmään. Kuuselan yritysidean nimi, Betomo, on yhdistelmä sanoista betoni ja tomografia, ja viittaa näin betonin sähköiseen kuvantamiseen. Rakennustyömailla on tärkeää varmistaa betonin riittävä kuivuus, jos betoni on tarkoitus pinnoittaa.

  1. Hannu Matilainen – Savon ammattiopisto.

Särös NY:n liikeideana on tuottaa maiseman- ja luonnonhoitopalveluita monipuolisesti. Perinnebiotooppien, kulltturiperinnemaisemien hoito- ja kunnostustyö.  Liiketoiminnan alueisiin kuuluvat esimerkiksi retkeilyreittien rakenteet ja niiden ylläpito sekä huoltotyöt. Palvelut sisältävät myös vaurioituneiden hirsirakennuksien ja rakenteiden kunnostusta.

  1. Tero Puustinen – Itä-Suomen Yliopisto.

Liikeidean pohjana on uusi lääketieteellinen analyysiohjelma, joka ennustaa aortan laajentumis- ja repeämisriskiä. Lääkärit voivat käyttää ohjelmaa korkean riskin potilaiden tunnistamiseen nykyistä kliinistä käytäntöä tarkemmin. Ohjelman tavoitteena on ohjata potilaat oikea-aikaiseen leikkaushoitoon ja toisaalta vähentää seurantakuvausten tarvetta. Tämä mahdollistaa terveydenhuollon merkittävät kustannussäästöt.

  1. Pekka Tolvanen – Kuopio.

Liikeidean tavoitteena on luoda työvaatemarkkinoille uusi ammattikäyttäjän työtakin tuotekonsepti, jossa yhdistetään uutta teknologiaa ja luoda tämän tuoteinnovaation pohjalta kannattavaa liiketoimintaa. Tarkoituksena on edistää loppukäyttäjien ergonomiaa sekä tuoda ratkaisulla käyttömukavuutta työskentelyyn.

3000 € jatkorahoituksella palkittiin kaksi hakijaa

  1. Irma Komulainen – Oneturva Oy

Oneturva Oy myy palo-ja väestönsuojasuunnitelmia, erilaisia pelastus-ja turvallisuuspalveluja sekä lakiasiantuntijuutta yksityisille, yrityksille, yhteisöille ja taloyhtiöille. Suunnitelmat perustuvat pelastuslakiin ja asetuksiin väestönsuojiin liittyvistä laitteista ja teknisistä vaatimuksista.

  1. Sari Husso – EaseSafeMed

Tiimin idea on tarjota Kokonaisvaltainen asiantuntijapalvelu lääkitysturvallisuuden edistämiseksi ikääntyneiden ja kehitysvammaisten palveluja tuottaville sosiaali-ja terveydenhuollonorganisaatioille.

Isot onnittelut kaikille kierroksella rahoitetuille tiimeille!

Draftin ensimmäisen vaiheen sekä jatkovaiheen valinnat tekivät Business Kuopion, Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon-ammattiopiston ja Itä-Suomen Yliopiston yrittäjyysasiantuntijoista muodostuva monijäseninen ja -alainen tiimi. Organisaatioiden lisäksi Draftin raadissa useimmiten on jäseninä kokeneita yrittäjiä ja/tai yksityisiä sijoittajia.

Seuraava Draft-haku aukeaa syksyllä. Hakuohjeet löytyvät ohjelman verkkosivuilta osoitteesta https://draftprogram.com/kuopion-haku/ .

Ole yhteydessä ja kysy lisää:

 

Matti Laitinen, Business Center Pohjois-Savo

+358 44 785 6333

matti.laitinen@savonia.fi

www.linkedin.com/in/mattislaitinen/

 

Harri Holopainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

+358 44 785 6442

harri.holopainen@savonia.fi

www.linkedin.com/in/harri-holopainen/

 

Tomi Tuovinen, Itä-Suomen Yliopisto

 

Sirpa Muiniekka, Savon ammattiopisto

 

Verkostoja ja ohjelmia löytyy palveluverkostosta:

https://bcpohjois-savo.fi/

Jaa tämä artikkeli