Category: Draft

CorFlux-ohjelmiston tarkoitus on olla kliinisen lääketieteen työkalu, joka antaa arvion aortan repeämäriskistä. Tulosta voitaisiin hyödyntää kliinisen työn hoitopäätöksen tukena aortan laajentuman hoidon ja seurantatarpeen tarvetta arvioitaessa.
Osallistuin Draft ohjelmaan keväällä 2023 Savon ammattiopiston yrittäjyyden ammattitutkinnon rinnalla ja myötävaikutuksella. Draftin tarjoaman valmennuksen ja rahoituksen avulla aloin konkretisoimaan ammatillisia haaveitani ja nostamaan yritystäni Omanlainen Valmennus siivilleen.
Hain jatkorahoitusta Draft-yrittäjyysohjelmasta keväällä 2023. Olin edeltävänä vuonna jo pitchannut onnistuneesti ideaani tutkimuksen kaupallistamisesta. Tuolloin tavoitteena oli kehittää näyttöön perustuvia koulutusmalleja, sekä omaa asiantuntijabrändiäni viestintäasiantuntijoiden kanssa. Tällä kertaa tavoitteena oli erityisesti visuaalinen viestintä ja asiantuntijaviestintään panostaminen.
Osallistuin Draft hakuun keväällä 2023. Tavoitteena oli saada rahoituksen avulla lisäboostia henkilöstöbrändilleni. Idea liiketoimintaan lähti väitöstutkimuksestani ja turhautumisesta asioiden hitaaseen etenemiseen.
Edistämme Draft-ohjelmassa uusien liikeideoiden, uusien tuotteiden ja palveluiden ja tiimien konkreettista etenemistä. Käytännössä ohjelman aikana autamme kehittämään liikeideaa niin, että sillä on edellytyksiä käytännön liiketoiminnaksi.
Draft Program -yrittäjyysohjelman kautta on jälleen mahdollista hakea omalle liikeidealle alkurahoitusta sekä maksutonta neuvontaa.  Syksyn hakukierroksen deadline on 19.9.!
Draft–liikeideaohjelmassa rahoitettiin toukokuun kierroksella seitsemää tiimiä. Hakijoita oli kokonaisuudessaan 19 tiimiä. Tiimit olivat Pohjois-Savosta; Kuopiosta, Savonia-ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopistosta ja Savon-ammattiopistosta. Ensimmäistä kertaa hakukierroksella oli mukana viisi hakijaa Kuopiosta.
Draft Program -ohjelmalla (Draft Program ®) voi saada rahoitusta innovatiivisen liikeidean testaamiseen. Palkintona osallistujalle voi kertyä jopa 4000 € yrityksen kehittämiseen.
Draft Program – yrittäjyyden edistämisohjelmassa rahoitettiin tammikuun kierroksella neljää tiimiä, jotka valittiin kokonaisuudessaan 21:n ohjelmaan hakeneen tiimin joukosta.