Yrittäjyyskoulutus

Rajaton ja luova työelämä – projektiopintojakso, 2 op

Tule oppimaan, kuinka luodaan ongelmasta ratkaisu ja siitä edelleen liiketoimintakonsepti. Harjoittelet samalla projektityötaitoja monialaisessa ryhmässä työelämää varten. Ilmoittautumiset Pepissä ennen opintojakson alkua elokuusta alkaen. 

Opintojaksolla opiskelija

  • saa valmiuksia harjoittelua ja työelämää varten monialaisessa ryhmässä toimimiseen
  • syventää työelämässä tarvittavia kommunikointitaitojaan, palautteenanto- ja vastaanottokykyjään
  • kehittää projektiosaamistaan
  • laajentaa verkostojaan
  • oppii innovaatioprosessin ja liiketoimintakonseptin luomisen perusteet

Rajaton ja luova työelämä -opintojakso on suomenkielinen ja toteutetaan kaikkien koulutusalojen kanssa yhteistyössä, mukana myös Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston opiskelijoita. Opintojaksolla tutustut myös erilaisiin työelämän verkostoihin ja toimijoihin.

Tämä uutuusopintojakso järjestetään ensimmäistä kertaa 2023 loka-marraskuun vaihteessa, sen kesto on noin yksi viikko, luvassa on kolme iltapäivää orientaatiota ja ohjattua ryhmätyöskentelyä sekä lisäksi ryhmien itsenäistä työskentelyä.

Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat – ilmoittautukaa mukaan tästä!

yPolku on uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston opiskelijoille tarkoitettu yhteinen yrittäjyyden opintokokonaisuus. yPolulla tutustutaan yrittäjyyteen ja harjoitellaan yrittäjämäisiä työtapoja tutkimalla ja kehittämällä uusia liikeideoita todellisessa markkinaympäristössä.  

Opinnot koostuvat kolmesta kurssista ja kattavat vaiheet liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisesta liiketoiminnan käynnistämiseen:  

  • Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen (5 op) 
  • Ideasta asiakastyöhön (5 op) 
  • Liiketoiminnan käynnistäminen (5 op) 

Kohderyhmä: 

Kaikki yrittäjyydestä ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammatti-opiston opiskelijat.  

Toteutustapa: 

Verkko-opiskelu, projektityö ja yhteiset tapaamiset (n. 3 kpl / kurssi). yPolku sopii myös monimuoto-opiskelijoille.  

Kesto:  

8 viikkoa / kurssi. Toteutukset lukukausittain. 

Ilmoittautuminen / haku: 

HOPS-valintojen yhteydessä. Ei erillistä hakua. 

Lisätietoja: 

Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi  

Opintojaksokuvaukset

Yhteyshenkilöt

Henkilökuva Marja Kauppinen

Marja Kauppinen

Yrittäjyysasiantuntija

Matti Laitinen

Innovaatioasiantuntija

Henkilökuva Risto Räsänen

Risto Räsänen

Yrittäjyysasiantuntija

Henkilökuva Tomi Tuovinen

Tomi Tuovinen

Innovaatioasiantuntija

Katso myös: